A14 (2)

Airtight windows / solid wood door and frame lines board

of construction details.

輕型鋼隔間門框組立固定施工圖

01

 門框/線板大樣施工圖

02

 大門防爆型子母門組立施工圖

 03

 隔音氣密窗施工詳圖

 04

 雙開氣密窗詳圖

05

 輕型鋼架平剖詳圖

 06

 

 06

 

 

A14 (1)

 

A14 (3)

 

A14 (4)

 

A14 (5)

 

A14 (6)

 

A14 (7)

 

A14 (8)

 

A14 (9)

 

A14

 

 

 

, , , , , , , , ,
創作者介紹

『羽橋設計』Veneerer Design Studio.

Vincent.C 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()